ARRANGEMENT

16/11, kl 19:00-21:00
SYKKYLVEN NATURMUSEUM
Leiaren i Sunnmøre ringmerkingsgruppe, Kjell Mork Soot, har ringmerka over 200 000 fuglar. Denne museumstorsdagen fortel han om ringmerking med metallringar til resultat ved bruk av fargeringar/ flagg, lysloggarar og satellitt. Kva kan slik ringmerking fortelje oss?

Etter foredraget prøver vi oss på fuglequiz, med premiering av den/dei som viser mest kunnskap!

 

 

AKTUELT

HATTEBYEN ÅLESUND Les meir

Søke dugnadsgruppe til "Storeggen av Ålesund" Les meir

Rømmegraut på Brudavolltunet Les meir

MUSEA

Stiftinga Sunnmøre Museum utgjer 12 ulike museum i regionen.

Velg dei musea du vil ha meir informasjon om, og ta del i vår felles kulturelle fortid og notid.

PRESSA

KULTURSKATTAR

SSM har ei rik samling gjenstandar, antikvariske hus, båtar, fotografi og arkivmateriale. 

I dag er store deler av samlingane tatt vare på i moderne klimastyrte magasin.