Møbelvandring i Stordal er Avlyst!!!!

 
26/4, kl 17:00-19:00
MØBELMUSEET
Møbelmuseet, ei avdeling i Stiftinga Musea på Sunnmøre, inviterer til møbelvandring i Stordal, saman med frivillegsentralen og biblioteket i Stordal.

BRØDTEKST
Møbelindustrien var i fleire tiår den heilt dominerande industrigreina i Stordal. Her var landskjende bedrifter som Helland Møbler, Stordal Møbler, Hove Møbler, Pedro Møbler, Aarflot Møbler og Vad. Dei siste åra har fleire av bedriftene flagga ut eller trappa ned verksemda. Men framleis lever mange av dei som var med å byggje opp denne industrigreina, og som hadde arbeidet sitt i møbelbedriftene. Dei vil under vandringa fortelje korleis bedrifter i utkantkommunen Stordal kunne vinne fram i den nasjonale konkurransen i møbelmarknaden.

 

 

Sted: Frivilligsentralen, Stordal sentrum. 

Kontaktperson: Eldar Høidal

Mobil: 90018419

E-post: eldarh@mupsu.no