Årbok for Sunnmøre 2020

Torsdag 3. desember blir det boklansering på Sunnmøre Museum. Sunnmøre Historielag inviterer medlemmer og interesserte til museumskafeen kl. 18.00.

 

Fleire av forfattarane vil vere til stades og fortelje om sine artiklar. Som vanleg vert det høve til god diskusjon omkring lokalhistoriske tema.

Det vert òg høve til å teikne medlemsskap og kjøpe" Årbok for Sunnmøre 2020". Vi har Vippsnummer #582917.


Ønskjer du å få tilsendt boka? Ta kontakt med oss på e-post post@sunnmorehistorielag.no