Forankringsreise

Kystpilegrimsleia gjennom Møre og Romsdal og Trøndelag.

 

Ei spektakulær og vakker pilegrimsreise langs vakker natur, med guiding av pilegrimsprest Einar Vegge og fortellingar frå dei lokale nøkkelstadane. Ein besøker alle dei 11 nøkkelstadane langs Kystpilegrimsleia i Møre og Romsdal og Trøndelag. Meld deg på!

Kva er pilegrimsleden?
Pilegrimsleden – St. Olavsvegene til Trondheim, er eit nettverk av historiske vegar gjennom vakker natur, kulturlandskap og historiske stader. Vegane kjem frå alle himmelretningar til Olav den heilages gravkyrkje, Nidarosdomen, som var det nordligaste pilegrimsmål for kristendomen gjennom heile mellomalderen.