Arrangement


Arrangement og omvisingar vert tilpassa dei til ei kvar tid gjeldande retningslinjene frå Folkehelseinstituttet. Musea på Sunnmøre sett inn ekstraordinære tiltak på dei ulike arenaane for å bidra til å redusere risikoen for spreiing av covid-19.

 

Temakveld om den naturnære hagen (webinar)

29/4, kl 19:00-20:00
SYKKYLVEN NATURMUSEUM

Tap av naturmangfald er ein av vår tids største utfordringar. les meir

Middelaldermuseet er STENGT grunna restriksjonar knytt til covid-19!

19/6, kl 00:00-00:00
MIDDELALDERMUSEET

Grunna restriksjonar knytt til covid-19, er museet stengd fram til 12. april. les meir

|