Arrangement


Arrangement og omvisingar vert tilpassa dei til ei kvar tid gjeldande retningslinjene frå Folkehelseinstituttet. Musea på Sunnmøre sett inn ekstraordinære tiltak på dei ulike arenaane for å bidra til å redusere risikoen for spreiing av covid-19.

 

Musikkforteljarteater

12/8, kl 12:00-15:00
SUNNMØRE MUSEUM

Sjå framsyninga "Bestefar og sønnesønn" - med musikkforteljargruppa FRIKO. les meir

Båtvandring på Viddal

16/8, kl 14:00-16:00
VOLDA BYGDETUN

Velkommen til foredrag på Viddal ungdomshus! Snidbetningen er ein gammal, særeigen båttype frå Sunnmøre. Han skil seg vesentleg frå andre med si uvanlege bordl ... les meir

Omvising kl. 12.00 på Sunnmøre Museum

22/8, kl 15:00-12:01
SUNNMØRE MUSEUM

I TIDA 22. JUNI - 22. AUGUST les meir

Omvising og aktivitetar på Middelaldermuseet!

23/8 og 26/6, kl 10:00-16:00
MIDDELALDERMUSEET

Velkomen til sommar på Middelaldermuseet! Ope kvar dag i tida fram til 23 august! les meir

Segltur med Storeggen

25/8, kl 18:00-21:00
FISKERIMUSEET

Fiskerimuseet inviterer publikum til å vere med og segle bankskøyta Storeggen. Storeggen er ein kopi av ei ålesundsk fiskeskøyte frå 1890 – åra. Med full seglfø ... les meir

Segltur med Storeggen

27/8, kl 18:00-21:00
FISKERIMUSEET

Fiskerimuseet inviterer publikum til å vere med og segle bankskøyta Storeggen. Storeggen er ein kopi av ei ålesundsk fiskeskøyte frå 1890 – åra. Med full seglfø ... les meir

|