Vandring med Jugendteateret

 
24/7, kl 12:30-14:30
SUNNMØRE MUSEUM
Vandreteater kvar laurdag i tida 26. juni - 14. august, kl. 12.30 og 14.30!

  

Ei pilegrimsvandring i visdom og kjærleik! Bli med på ei vandring i riktige omgjevnader og med stemning gjenskapt av ungdommar frå Jugendteateret.
Var det berre greit å vere ung? Var her noko vi i dag kanskje kjenner oss att i? Vi viser møte med livet slik det kunne ha vore den gongen i Borgunkaupangen.
Vandringa varer i om lag 30 minutt. Den passar for både store og små, for dei historieinteresserte og dei som berre er litt nysgjerrige.
BILLETT
Billett kjøper du på Middelaldermuseet; vaksen kr. 60 og barn kr. 30