Sommarprogrammet i Volda

 
4/8, kl 13:00-16:00
VOLDA BYGDETUN
I dag vert det leiker, liv og røre for alle aldrar her i tunet! Vi tilbyr også mat og drikke.


Arrangementet er ein del av sommarprogrammet i Volda og eit samarbeid med med Volda kommune ved Frivilligsentralen. Sommarprogrammet for barnefamiliar i Volda er eit tilbod om kortreist triveleg og sosial aktivitet i sommarferien.  Volda kommune tilbyr dette på femte året sommaren 2020.

 

Dei som kjem i bil, vert oppmoda om å parkere i Andanesvegen.

Arrangementet er gratis.