Omvising kl. 12.00 på Sunnmøre Museum

 
30/6, kl 15:00-12:01
SUNNMØRE MUSEUM
I TIDA 22. JUNI - 22. AUGUST

 

Dagane MANDAG, TYSDAG, TORSDAG, FREDAG og LAURDAG gir vi deg litt ekstra historiepåfyll!

Kl. 12.00 Omvising i hus og tun eller båthallen (varierer)


Omvising i hus og tun
:
Vår formidlar tek deg med på ei vandring i tuna som tek for seg kvardag, arbeidsliv, matstell, hygiene og byggjeskikk frå 15-1600-talet og fram til rundt 1900. Passar for både store og små.

Omvising i båthallen og på brygga:
Bli med på ein tur i våre forfedres kjølvatn. Ei vandring i museet si unike båtsamling, frå jernalder til moderne tid. Passar for både store og små.


Oppmøte ved «Paviljongen». Omvisinga er inkludert i museumsbilletten.