AALESUNDS MUSEUM, ÅLESUND

Fotosamling

Aalesunds Museum har store samlinger fra byens fotografer, samt amatører som har virket i byen. Blant disse er Johannes Sponland, Enok Simonnæs, Margrethe Svendsen, Sigvald Moa og Hans W.Friis.

 

Fotomaterialet fra det rikholdige billedarkivet ved Aalesunds Museum er tilgjengelig for bruk i bøker, brosjyrer, som utsmykning, på nett osv. Deler av samlingen er allerede digitalisert og søkbar via Digitalt Museum. Bilder kan lastes ned til bruk i undervisning. Bildene leveres som elektroniske filer via mail, de blir sendt som JPG eller TIF-filer pr epost.

Prisliste
Privat bruk: 150 kroner per bilde
Redaksjonell eller allmenn bruk: 1000 kroner per bilde
Kommersielt bruk: 5000 kroner per bilde inkl. mva.

Aalesunds Museum er eier av bildesamlingen og låntakeren har bare rett til å bruke bildene etter avtalt formål. Hvis låntakeren vil bruke bildene til andre formål må en ny avtale med Aalesunds Museum avtales skriftlig. Som hovedvilkår skal fotografens navn og arkivets navn oppgis sammen med fotografiet eller i egen bildeliste både i trykte publikasjoner, utstillinger, TV/film og digitale medier.  Er fotografens navn ukjent oppgis «Ukjent fotograf». Dreier det seg om utsnitt, må dette oppgis.

For mer informasjon kontakt museet på tlf. 70 16 48 50 eller torbjorn@mupsu.no