AALESUNDS MUSEUM, ÅLESUND

Linker

Du kan lese mer om norsk kultur, lokale fritidsaktiviteter eller alt om brannen og brannårsaken på linkene under. Museers samlinger er også tilgjengelig i egen nettportal.

 

Kulturnett.no
Dette er den offisielle inngangen til norsk kultur på nett. Nettportalen er oppretta på initiativ frå Kultur- og kyrkjedepartementet for å få norske kulturinstitusjonar og deira samlingar presenterte på Internett.

Lokalhistorie.no
Sida vender seg til alle med interesse for lokalhistorie, anten som fritidsaktivitet eller i profesjonell samanheng. Nettstaden er oppbygd av Norsk lokalhistorisk institutt (NLI), som også er eigar og redaksjonelt ansvarleg. Delar av innhaldet er laga i samarbeid med andre institusjonar og organisasjonar, slik det vil gå fram av dei enkelte sidene.

Bybrann.no
Mangt om mye om Bybrannen i Ålesund 23. januar 1904, les «alt» om brannårsaken, brannforløpet, brannvesenets kamp mot flammene, flyktningene, hjelpearbeidet, Keiser Wilhelm II, amtmann Alexander Kielland, gjenreising og jugendstil. I tillegg finnes en mengde bilder av Ålesund både før, under og etter brannen, gjort tilgjengelig i samarbeid med Aalesunds Museum.

Digitalt museum
Nettportal hvor museers samlinger er gjort tilgjengelig og søkbare for alle interesserte. En har også mulighet å legge inn kommentarer, lage mapper og bestille bilder (kun tilgjengelig fra utvalgte museer).