AALESUNDS MUSEUM, ÅLESUND

Byen Ålesund blir til

Historia om byen Ålesund starta for 200 år sidan, då her budde eit par hundre menneske. Midt på 1800-talet begynte den store endringa.

 

Frå 1848 til 1930 auka folketalet frå 1300 til 18350. Mest synleg var endringa etter bybrannen i 1904. Dei nye bygningane var heilt ulike dei gamle. Samfunnet endra seg også, og i løpet av desse åra vart Ålesund ein moderne handelsby. Kva var årsakene til veksten i Ålesund? Vi tek elevane med på ei vandring i utstillinga. Vi diskuterer Ålesund spesielt, og set utviklinga inn i ein større nasjonal og global samanheng.

Opplegg til grunnskole - høyskole 
Arena: Aalesunds museum 
Kontaktperson: ingvil@sunnmore.museum.no

Foto: M.Brunstad/Sponland