BRUDAVOLLTUNET, ØRSTA

Gjendstands samling

Museet har over 1500 gjenstandar. Då museumslaget kjøpte Brudavolltunet i første halvdel av 1950 talet, var det få gjenstandar att i hus og løde.

 

Dei gjenstandane som er her i dag har for det meste kome til utanfrå. Medlemmar av museumslaget samla inn gjenstandar, enten ved at dei reiste rundt i bygda for å samle inn, eller ved at enkeltpersonar kom til Brudavolltunet med ting dei meinte museet burde ha.