BRUDAVOLLTUNET, ØRSTA

Tunet

Dagens Brudavolltun kom til i ei tid med endringar og rasjonalisering også i bondesamfunnet.

 

På Brudavollen plasserte en alt som hadde dyr og fôr å gjere under ett tak. Og jamvel med gjødselkjellar under kufjøsen! Opplysingstida kom med gryande krav til betre sanitærforhold og medverka nok til ved brudavollfolket plasserte fjøsane med husdyra eit stykke unna våningshusa og matbuda. Sentralt i tunet plasserte ett den butikken steinhella som brukte brukt både som hagebord og til arbeidsplass.