FISKERIMUSEET, ÅLESUND

Bøkkerverkstedet i Molovegen

Huset ble flyttet hit i 1862 av Ole Olsen Emblem. Det var den første bygningen vest for molofestet. Huset fikk høy grunnmur fordi det skulle være bakeri i 1. etasje.

 

Bøkkermester Aslak Holm kjøpte eiendommen ca. 1875 og bygde om bakeriet til bøkkerverksted. Han overlot verkstedet til Nils Martinussen i 1905. i 1949 tok Peder Paulsen over verkstedet. Verkstedet ble lagt ned i 1953 og gjenskapt av Stiftelsen Kjell Holm i 2015.

Bøkker
Håndverker som laget og reparerte tønner, fat og andre runde og ovale kjøreler av trestaver. Stavene ble holdt sammen av band av tre eller metall. I Ålesund var sildetønner og trantønner de viktigste produktene. I tillegg kom stamper, kagger og bøyer, særlig spissbøyer. I dette verkstedet ble smørdunker til Sunnmøre Meieri også et viktig produkt.