MØBELMUSEET, SYKKYLVEN

Intervjuoversikt Møbelmuseet NMFS

Norsk Møbelfaglig Senter har landets største samling av intervjuer innen området norsk møbelindustri. Det er i regi av senteret foretatt intervju av både bedriftsledere, arbeidere, tillitsfolk, designere, møbelhandlere og andre som har innsikt i utviklingen til norsk møbelindustri i det tjuende hundreåret. Nedenfor følger en oversikt over intervju som ligger i senterets database. Personer som er interessert i å få tilgang til et eller flere intervju kan vende seg til Norsk Møbelfaglig Senter for nærmere avtale.

 

Der ikke annet er anført er intervjuene foretatt av Eldar Høidal, NMFS.

 

 

Jan Fredrik Ahmer, Fotlandsvåg. Født på Osterøya i 1948. Medeier Fredr. Ahmers Møbelfabrikk, Osterøya 1968 - 1990. Intervju 3.7.1996.

 

Ingemar Ahlmgren, Sverige. Salgsleder for Stokke i Sverige. Intervju ved Lars Olausen i 2004.

 

Tormod Alnæs, Oslo. Født i Fredrikstad 1921. Interiørarkitekt. Blant annet designer av stolen Pony. Intervju 20.2.1998.

 

Lars R. Amundsen, Oslo. Født 1936. Personalsjef ved Jordan, Oslo 1981 – 2002. Telefonintervju 14.1.2002. (Ikke digitalt)

 

Anton Andahl, Sykkylven. Født 1930. Arbeider P.O. Jarnes Møbelfabrikk fra 1953. Var også innom Årdal Møbel, Sykkylven. Arbeidet ved J.E.Ekornes til 1999. Kort telefonintervju 15.8.2000.

 

Karsten Andersen, Oslo. Født i Asker. Møbelsnekker. Samtale 7.9.2006.

 

Knut Øystein Andreassen, Sykkylven. Født 9.1.1955. Tillitsvalgt og vernearbeider ved J.E. Ekornes Fabrikker, Sykkylven. Samtale 15.5.2009.

 

Asbjørn Asbjørnsen, Sykkylven. Født i Rauma kommune. Kom til Sykkylven i 1934. Drev eget møbelverksted i mange år. Far til Svein Asbjørnsen. Samtale 1.9.1989.

 

Svein Asbjørnsen, Sykkylven. Driver designfirmaet SapDesign i Sykkylven. Kort samtale 10.2.2004.

 

Kristin Aurdal, Sykkylven. Født i Sykkylven i 1961. Tillitsvalgt og sømarbeider ved J.E. Ekornes, Sykkylven. Samtale 26.5.2009.

 

Birger Aure, Sykkylven. Født 1908 i Sykkylven. Død 2002. Arbeider Russånes Møbelfabrikk, Saltdal, Ørsta Bruk til 1935, Klocks Lenestolfabrikk fra 1935 – 1939, medeier Stilig, Tusvika ca 1946 – 1957. Egen møbelfabrikk Averøya 1957-1961. Aksjeinvestor og ostehøvelprodusent i Tyskland til 1986. Intervju 8.5.1997.

 

Johan S. Aure, Sykkylven. Født i Sykkylven i 1911. Arbeider Møre Kurvvarefabrikk fra 1929. Medeier Møre Møbelindustri AS 1932 – 1936. Arbeidsleder L.K.Hjelle Møbelfabrikk 1940-42. Eier Møre Møbelindustri 1942 – 1953.

 

Leif Jarle Aure, Sykkylven. Født i Sykkylven i 1950. Tidligere produksjonssjef, seinere prosjektleder ved Ekornes ASA. Samtale 24.6.2009.

 

Martin Aursnes, Sykkylven. Født i Sykkylven 1913. Medeier i Lenestolfabrikken Hjellegjerde 1941 – 1943. Intervju ved Ole Bjørn Hjellegjerde 20.7.1999.

 

Olav Aurvåg, Fetsund/Sykkylven. Født i Herøy i 1934. Kontorleder ved Ekornes, avd. Fetsund. Samtale 1.10.2008.

 

Ruth Axelsen, Oslo. Gift med tidligere forbundsleder i Norsk Treindustriarbeiderforbund, Olaf Axelsen. Samtale 17.9.1999.

 

Haldis Bakke, Sykkylven. Født i Sykkylven 1927. Kokke på kokelagene til L.K. Hjelle og Vik & Blindheim møbelfabrikker i Sykkylven i 1930- og –40-åra. Notat etter samtale 23.5.2005.  

 

Einar Berg, Sarpsborg. Født i Trondheim 1929. Markedssjef ved Sørliemøbler fra 1973. Intervju 24.4.1996.

 

Holm Berg, Mysen. Født 1911 i Mysen i Østfold. Drev eget tredreieri. Intervju 2.11.1995.

 

Johnny Birkeland, Osterøy. Født 1951 på Osterøy. Daværende leder HBH Møbler, Fotlandsvåg. Intervju 3.7.1996.

 

Rolf Birkeland, Oslo. Født i Oslo i 1938. Leder for treavdelingen ved STI fra 1966 til 1974. Utviklingssjef ved STI fra 1974 til 1978. Instituttsjef ved Treteknisk Institutt fra 1978 til 1992. Professor ved NTH fra 1982 og ved Landbrukshøgskolen på Ås fra 1993. Sekretær i URMI og RAMIT fra etableringa av institusjonene i hhv 1973 og 1976. Intervju 17.9.1996.

 

Bjarne Bjelland, Hjelmeland. Født i Hjelmeland 1917. Jærstolprodusent. Intervju 22.4.1999.

 

Thomas Bjelland, Stavanger. Født i Stavanger 1930. Produksjonssjef og teknisk sjef ved Lærdal, Stavanger fra 1967 – 1997. Telefonintervju 11.1.2002. (Ikke digitalt)

 

John Bjerga, Stavanger. Født i Stavanger 1930. Møbelsnekker og ebonist. Intervju 21.4. 1999.

 

Per Bjørgvik, Sykkylven. Født i 1939 i Sykkylven. Ansatt ved J.E. Ekornes, Ikornnes i 1954. Prosjektleder og fabrikksjef. Samtale 22.6.2009.

 

Per Blakstad, Sykkylven. Per er født i Sykkylven i 1939. Begynte på J.E.Ekornes i 1954. Arbeidet i mange år på vedlikeholdsavdelinga. Samtale 4.3.2009.

 

Kjell Bleie, Øystese. Født 1949 i Øystese. Tidligere medeier, eier Bleie Møbel AS, Øystese. Intervju 7.2.1996.

 

Einar Blindheim, Ålesund. Født i Borgund kommune i 1917. Drev egen møbelfabrikk, Blindheim Møbelfabrikk. Samtale 18.3.1997.

 

Sigfred Blindheim, Sykkylven. Født 11.1.1921 på Blindheim i Sykkylven. Medeier i Brødr.Blindheim Møbelfabrikk 1941-81. Samtale 30/8-1989.

 

Audun Bondevik, Ålesund. Audun Bondevik er født i Tvedestrand i 1933. Salgsansvarlig ved Stokke Fabrikker frå 1962. Samtale 10.8.2006.

 

Karin Alice Brekke, Sykkylven. Født i Sykkylven 1954. Datter til Sigfred Blindheim. Kort samtale om Brødrene Blindheims Møbelfabrikk, november 2005.

 

Ingvald Bringsvor, Stryn. Bringsvor er fødd i 1908. Han var disponent ved Høydal Snikkarverkstad frå 1938–1946. Samtale om Høydalen-åra 28.8.2004. Fra 1946 var Bringsvor disponent ved Tonning Møbelfabrikk på Stryn. Død 2009.

 

Olav Brovold, Hov. Født på Hov i Land. Arbeider Hov Møbelindustri 1957 – 1996. Styremedlem Hov Møbelindustri. Intervjuet 14.6.1997.

 

Per Brun, Oslo. Født i Oslo 1951. Tidl. leder for TBL Møbel- og Innredning. Intervju 25.5.1999.

 

Hildegunn Brune, Oslo. Født på Stranda 1942. Tidligere leder i Norsk Treindustriarbeiderforbund 1999 – 2005. Tidl. arbeider ved Brunstad avd. Stranda. Intervju 2001.

 

Helge Brunstad, Ålesund. Født i Sykkylven 1950. Eier og leder ved Brunstad Fabrikker i Sykkylven. Styreleder i Møbelprodusentens Landsforening fra 1980 – 1982. Samtale 23.1.2009.

 

Finn Arne Børresen, Raufoss. Født 1956 i Øyer. Adm. Dir. Dokka Møbler AS. Intervjuet 12.6.1997.

 

Tom Campbell-Pedersen, Brumunddal. Tidligere daglig leder av Møbelfinans og advokat. Intervjuet (om Johan Riise) 10.6.97

 

Birger Dahl, Oslo. Født på Jeløya ved Moss. (Død 1998) Tidligere lærer i form ved SHKS, Oslo. Intervju 18.2.98.

 

Olav Dahl, Nesttun, Bergen. Født Bergen 1921. Arbeider Brødrene Sørheim 1937 – 1959. Arbeider Nordås Bruk 1959 – 1980. Intervju 8.6.96.

 

Mads Danielsen, Oslo. Født på Askerøya i 1929. Tidligere kontorsjef ved MPL, Oslo. Samtale 11.10.2007.

 

Nils Fredrik Drabløs, Sykkylven. Født i Sykkylven i 1944. Adm. direktør ved Ekornes ASA. Notat etter samtale 11.8.2003 og intervju i forbindelse med jubileumsboka til Ekornes i 2009.

 

Helge Døhl, Dokka. Født på Dokka i 1919. Tidl. arbeidsformann på Dokka Møbler. Intervju 12.6.1997.

 

Johannes Egeland, Stavanger. Født på Bryne i 1923. Arbeider Sven Andersens Møbelfabrikk, Hillevåg 1940 – 1975. Forbundsstyremedlem NTAF 1947 – 1991. Intervju 19.4.1991.

 

Gunnar Eikefet, Bergen. Født 1913 i Brevik. Medeier Breistein Møbelfabrikk. Arbeider Eidsfjord Møbelfabrikk. Intervju 4.7.1996.

 

Alfred Eikrem, Sykkylven. Eikrem født i Syvde, nåværende Vanylven kommune i 1922. Arbeider ved J.E. Ekornes Fabrikker. Samtale 22.2.2008.

 

Arve Ekornes, Sykkylven. Født i Sykkylven i 1966. PU-direktør ved Ekornes siden 1993. Samtaler i 2008/2009.

 

Einar Ekornes, Sykkylven. Født i Ørsta 1936. Tidligere teknisk direktør ved J.E.Ekornes AS og styreformann i konsernet. Opplysninger i forb. med dødsfall og begravelse i juni 2005. (Ikke digitalt)

 

Erling Ekornes, Ålesund. Født i Sykkylven 1948. Reklamesjef på Ekornes fra 1967. Seinere med i direksjonen ved fabrikken. Samtale 16.2.2009.

 

Jens Petter Ekornes, Sykkylven. Født 1942 i Ørsta. Konsernsjef Ekornes ASA. Intervju 3.4.1997. Også større intervju i juni 2007.

 

Jostein Ekornes, Sykkylven. Født i Ørsta 1939. Produktutvikler ved Ekornes fra ca 1960. Samtaler i 2009.

 

Sigmund Ekornes, Fetsund. Født i Ørsta 1940. Produksjonssjef ved Ekornes, avd. Fetsund i en årrekke. Samtale 31.10.2008.

 

Sigurd Ekornes, Sykkylven. Født i Sykkylven 1906. Medeier Møre Lenestolfabrikk Ørsta fra 1934 til 1965. Medeier Ekos, Vik. Intervju 13.11.1997. Også intervju ved Bjørg Holsvik 1993 og Sissel Brunstad 2002.

 

Ekornesveteraner fra Sykkylven. Alfred Eikrem, Haldor Vik, Kåre Sandvik, Martha Krokå og Sigfred Støylen i samtale 2002.

 

Terje Ekstrøm, Oslo. Designer. Telefonsamtale om tilblivelsen av Ekstrem-stolen 27.8.2001.

 

Karl Johan Emdal, Sykkylven. Født i Sykkylven 1956. Eier Emco/Stjernemadrassen, Sykkylven. Kort samtale om madrassens utvikling 19.6.2002. (Ikke digitalt)

 

Kåre Engebretsen, Øyer. Født i Vardal 1925. Arbeider Solid Møbelfabrikk, Gjøvik fra 1940 til ca 1963. Ringstad, Gjøvik til 1993 ca. Intervju 17.10.01.

 

Jan Magnus Engen, Øystese. Født Moelven 1943. Salgssjef i USA for Westnofa 1968 – 1973. Salgsansvarlig Møremøbler på Sunnmørssenteret i Oslo 1973 – 1976. Eier Norsk Interiørforum 1976 - . Eier Hent Selv Møbler 1980 – 1981. Medeier Rybo Nor, Øystese 1992 - . Intervju 5.2.1996.

 

Olav Engeseth, Ørsta. Født i Ørsta 1917. Arbeider ved Møre Lenestolfabrikk og Dokka Møbler. Intervju 1.11.1996.

 

Mons Erstad, Øystese. Født 1920 i Alversund. Arbeider i garveribransjen i Lindås. Arbeider Torpe Møbelfabrikk 1980 –1988. Formann Øystese Snikkarlag i to år. Intervju 6.2.1996.

 

Petter Erstad, Hareid. Født i Sykkylven 1911. Utdanna advokat i 1949. Eier Hareid Bruk 1938 – 1958. Egen bedrift 1958 – 1980 ca. Notat etter samtale 5.10.1995.

 

Olga Marie Fanebust, Fotlandsvågen. Født 1953 i Bergen. Daglig leder Fjord Møblar, Fotlandsvågen. Styremedlem i MIL til 1997. Intervju 3.7.1996.

 

Magnar Fet, Sykkylven. Født i Sykkylven 1927. Eier Fet Møbelfabrikk fra 1953. Intervju ved Bjørg Holsvik 16.11.1993.

 

Oddvar Fiskerstrand, Ålesund. Faglærer ved Borgund videregående skole, Ålesund. Notat etter samtale 17.12.2001. (Ikke digitalt)

 

Kåre Fjørstad, Stranda. Fjørstad er født på Stranda i 1959. Tillitsvalgt og produksjonsarbeider på Ekornes, Stranda fram til 2009. Telefonsamtale 24.8.09.

 

Ragnhild Flåen, Stordal. Stanseoperatør ved Pedro Møbler frå 1980. Samtale 15.4.2005.

 

Bjarne Foss, Knarvik. Født 1929 i Sande i Sunnfjord. Tidligere eier Møbelproduksjon AS. Eier Møbelhuset, Knarvik. Intervju 5.7.1996.

 

Asbjørn Fredriksen snr., Sykkylven. Født 1909 i Sykkylven. Grunnlegger og medeier Vestlandske Møbelfabrikk fra 1929. Intervju 29.10.1986.

 

Jan Fredriksen, Sykkylven. Tidl. styreleder Sykkylvsbrua AS. Intervju i forb. med 5-årsmarkering for brua 2005. Samtale 6.10.2005.

 

Per Gaarder, Oslo. Født 1932 i Oslo. Tidl. direktør Møbelhandlernes Landsforbund. Intervju 16.9.1996.

 

Harry Garli, Hundeidvik i Sykkylven. Født 1933 i Verdalen. Arbeider Formfin, Sykkylven. Arbeider Ekornes AS. Hovedtillitsvalgt Ekornes AS 1977 – 1989. Intervjuet av Hallvard Slyngstadli 17.1.1996.

 

Jan Gasman, Mysen. Født 1940. Eier Mysen Møbelindustri AS. Intervju 1996.

 

Kåre Giskegjerde, Ørsta. Salgsmedarbeider ved Ekornes, kontrakt. Kort samtale 22.11.2000.

 

Bjørn Gjerde, Ålesund. Leder ved Stokke fra 1983 og en kort periode framover. Samtale 18.8.2006.

 

Jostein Gjersdal, Volda. Født 1930 i Austefjorden. Arbeider Åslid Møbelfabrikk 1947 – 1949. Arbeider Stokke Fabrikker. Grunnlegger og eier Gjersdal Trevarefabrikk 1955 – 1995. Intervju 6.10.1995.

 

Per Stein Gjulem, Rakkestad. Født 1921 i Rakkestad. Medeier ØR Møbler, Rakkestad 1960 – 1978. Intervju 1.11.1995.

 

Tor Gram-Johannessen, Askim. Født i Askim i 1931. Ansatt ved Teknologisk Institutt i Oslo. Sekretær Møbelkontrollen. Samtale 19.9.1996

 

Leif A. Granseth, Dokka. Produksjonssjef Dokka Møbler. Ansatt ved bedriften fra 1970. Intervju 12.6.1997.

 

Leif L. Grebstad, Sykkylven. Født i Sykkylven i 1919. Medeier møbelfabrikk. Telefonsamtale 29.1.1990.

 

Oddny Grebstad, Sykkylven. Født i Sykkylven 1918. Gift med tidligere møbelsnekker Bernhard Grebstad. Telefonsamtale 27.6.1990.

 

Iris Grimstad, Hareid. Født på Hareid. Ansatt og tidl. hovedtillitsvalg ved Ekornes avd. Hareid, tidl. Utgårds Mestermøbler. Notat etter samtale 27.5.2002.

 

Tore Gulliksen, Oslo. Født i 1953. Konsernsjef Svenheim Møbelindustri fra 2004. En periode leder i Norsk Industri, avd. Møbelindustrien. Samtale 11.10.2007.

 

Arne Gundersen, Mysen. Tidligere arbeider Korperud Møbelfabrikk. Arbeidsformann Mysen Møbelindustri AS. Intervju 26.4.1996.

 

Torleif Gundersen, Oslo. Født i Asker 1925. Møbelsnekker. Samtale 7.9.2006.

 

Svein Gusrud, Oslo. Født 1944 i Oslo. Professor ved Kunsthøyskolen i Oslo, møbeldesigner NIL. Intervju 18.6.1996. Ny samtale 3.2.2004.

 

Geir Hagelid, Oslo. Konserndirektør Johan Riise & Co AS. Intervju 17.4.1997.

 

Leif Halkjelsvik, Volda. Født 1916 i Volda. Tidligere arbeider Volda Lenestolfabrikk, arbeider Bjørdal Trevarefabrikk. Medeier Sundal & Halkjelsvik. Intervju 15.1.1996.

 

Arne Halvorsen, Bærum. Født i Bærum 1929. Møbeldesigner bl. a. for P.I. Langlo, Stranda, Rasmus Solberg og NOBØ.  Intervju 18.9.1996.

 

Olav Halvorsen, Ganddal. Født i Ganddal 1915. Tidl. disponent og medeier Ganddal Møbelfabrikk, Høyland kommune. Intervju 23.4.1999.

 

Svein Hanstvedt, Osterøy. Født 1956 i Osterøy. Daglig leder Hanstvedt Møbelfabrikk AS, Fotlandsvåg. Intervju 3.7.1996.

 

Ingrid Hatlemark, Sykkylven. Produktutvikler på Ekornes. Kort samtale i forbindelse med Stockholmsmessa i 2009.

 

Olav Hatlemark, Sykkylven. Født i Samnanger 1918. Medeier møbelfabrikken Elegant AS 1947 – 1954. Intervju ved Bjørg Holsvik 18.11.1993.

 

Olaf Haug, Trøgstad. Født i Trøgstad 1910. Eget snekkerverksted Trøgstad. Intervju 20.9.1996.

 

Roar Hauge-Nilsen, Ålesund. Født 1949 på Flisa. Tidligere direktør Stokke Industri, direktør MIL, direktør Pedro Møbler AS. Intervju 19.12.1996.

 

Reidun Haugen, Gjøvik. Arbeider og arbeidsleder AS Møbelindustri, Gjøvik. Notat etter samtale 26.6.2002.

 

Runar Haugen, Sykkylven. Født i Sykkylven i 1964. Ansatt ved Ekornes i 1991. Seinere markedsdirektør ved bedriften. Samtale 6.7.2009.

 

Johan og Johannes Haugstad. Johan tidl. eier Haugstad Trevarefabrikk f. 1916. Johannes eier og leder i 1999. Intervju 21.4.1999.

 

Kjell Heggdal, Sykkylven. Født i Selje i Nordfjord 24.2.1940, men faren som var lege tok med seg familien til Aukra i 1946. Utdannet designer. Ansatt i PU-avdelingene på Ekornes og Stokke. Samtaler 2007.

 

Bernt Heiberg, Oslo. Tidligere instituttleder SHKS, Oslo. Designer og skribent. Intervju 20.2.1998.

 

Sindre Helland, Stordal. Født 1950 i Stordal. Disponent Helland Møbler AS. Intervju 6.6.1996.

 

Hilmar Helseth, Sykkylven. Født på Kornstad 1931. Arbeider og tillitsvalgt ved J.E.Ekornes AS fra 1949. Var med å starte opp fagforening ved Ekornes. Intervju 1.9.2000.

 

Steinar Hindenes, Bergen. Født i Lindås i 1954. Designer, partner i Circus Design med Dave Vikøren. Intervju 25.2.2004.

 

Morten Hiorth, Asker. Født i Asker 1942. Sønn til Arne Hiorth. Innehaver av G.N. Huseby. Møbelsnekker og aktiv i fagopplæringsarbeidet og i Oslo Snekkermesterlaug. Intervju 16.12.2000.

 

Emil Hjelle, Sykkylven. Arbeider ved L.K.Hjelle og ved Hjellegjerde Møbler i 23 år. Intervju ved Ole B. Hjellegjerde 12.7.1999.

 

Henny Hjellegjerde, Sykkylven. Født i Sykkylven. Gift med Otto Hjellegjerde. Intervjuet at Ole Bjørn Hjellegjerde 31.5.2000.

 

Ingvald Hjellegjerde, Sykkylven. Født i Sykkylven 1919. Medeier Hjellegjerde Møbler fra ca 1945. Flere intervju ved Ole Bjørn Hjellegjerde 1999 -2000.

 

Mindor Hjellegjerde, Sykkylven. Født i Sykkylven 1921. Medeier Hjellegjerde Møbler fra starten i 1941. Flere intervju ved Ole Bjørn Hjellegjerde 1999 – 2002.

 

Otto Hjellegjerde, Sykkylven. Født i Sykkylven. Fabrikkeier Hjellegjerde Møbler fra 1941. Med på samtalen 17.12.1997 var også brødrene hans Ingvald og Mindor, sønnen Rolf og barnebarnet Nils Gunnar Hjellegjerde.

 

Perry Hjellegjerde, Sykkylven. Født i Sykkylven. Tidl. direktør og medeier Hjellegjerde Møbler. Intervju ved Ole Bjørn Hjellegjerde, sommeren 2000.

Jon J. Hole, Sykkylven. Hole er født 1929 i Sykkylven. Leder ved tilskjærings/sømavdelingen på Ekornes, Ikornnes. Samtale 22.2.2008.

 

Leonhard Hole, Sykkylven. Født i Sykkylven 1922. Medeier og disponent Hole & Lillebøe 1943 – 1984. Intervju ved Bjørg Holsvik 16.11. 1993.  

 

Olav H. Hole, Sykkylven. Født 1916 i Sykkylven. Medeier Brødrene Hole Møbelfabrikk

fra 1941. Samtale 22.8.1989.

 

Harald Holmøyvik, Hornindal. Harald begynte på Ekornes sin avdeling på Grodås i 1979. Ble etter hvert leder på avdelingen, noe han var til han gikk av med pensjon i 2010. Samtale 4.8.2009.

 

Olav Kjell Holtan, Revetal. Styreleder for Ekornes fra 1990. Samtale 8.10.2009.

 

Hans Hovden, Hundeidvik i Sykkylven. Født 1927 i Sykkylven. Arbeider Stilig fra 1947. Arbeider Formfin, Sykkylven. Arbeider Hatlemarks Møbelfabrikk. Arbeider Grodås Møbler, Hornindal. Intervjuet av Hallvard SlyngstadliaHa 17.1.1996.

 

Karl Johan Hove, Stranda. (Død 1997) Født 1910 i Stordal. Arbeider P.I. Langlo frå 1926. Samtale ved Inge og Oddbjørn Langlo i januar 1996.

 

Peder J.O. Hove, Stordal. Født 1930 i Stordal. Grunnlegger og tidligere eier av Pedro Møbler AS. Intervju 6.6.1996.

 

Hjalmar Huse, Hov. Forretningsfører Hov Møbelindustri 1964 – 1983. Intervju 11.6.1997.

 

Ottar Hustad, Sykkylven. Fødd 1910 i Sykkylven. Dreiv småindustri frå 1943. Kort samtale 14.5.1990.

 

Nils Høegh-Krohn, Ålesund. Født i 1934. Styremedlem i Stokke Fabrikker i 1980-åra. Samtale 10.8.2006.

 

Harald Jacobsen, Ganddal. Født i Ganddalen 1920. Arbeider Aase Dreieri og Ganddal Møbelfabrikk. Intervju 23.4.1999.

 

Jon K. Jarnes, Sykkylven. Født i Sykkylven 1915. Arbeider på J.E.Ekornes fra 1935 – 1945 ca. Egen møbefabrikk fra 1946. Notat etter samtale vedr. Ekornes`s første år november 2002.

 

Peder O. Jarnes, Sykkylven. Født 1921 i Sykkylven. Dreiv P.O. Jarnes Møbelfabrikk 1946-1971. Kort samtale 21.6.1990.

 

Arnstein Johannessen, Sykkylven. Født 1956 i Sykkylven. Tillitsvalgt ved J.E. Ekornes. Samtale 6.7.2009.

 

Georg Jorudengen, Mysen. Født 1912 i Botne i Vestfold. Eget snekkerverksted i Mysen. Intervju 25.4.1996.

 

Torolf Juvik, Trondheim. Født 1942. Arbeidet innen søm- og pressteknikk. Ansatt ved Amatec siden 1993. Intervjuet av Kjetil Tandstad 2.11.2009.

 

Terje Klauseth, Åndalsnes. Klauseth født 1945 i Ålesund. Utdannet plastingeniør. Nøkkelperson ved Westnofa i Åndalsnes siden 1970. Samtale 21.2.2007.

 

Laura Kleiven, Sykkylven. Født 1903 i Sykkylven. Arbeider 1919-1931 Fønix. Arbeider 1932-1942 M. Solnørdal Trikotasjefabrikk. Gift med Leif Kleiven. Samtale 31.10.1989.

 

Odd Korperud, Marker. Født 1914 i Mysen. Tidligere eier av Korperuds Møbelverksted, Mysen. Intervju 3.11.1995.

 

Keld Korsager, Danmark. Adm.dir. i Dansk Møbelindustri. Opplysninger om Tripp Trapp og Stokke AS gitt i forbindelse med bransjeseminar i Ålesund 15.11.06.

 

Peder Ringdal Korsedal, Stordal. Født i Stordal i 1910. Arbeider P.I. Langlo 1926 – 1930. Egen møbelfabrikk i Stordal og i Vaksvika 1930 – 1970 ca. Intervju 1.12. 1997.

 

Ole Jan Korsnes, Sykkylven. Ole Jan er født på Hildre i 1958. Etter fullført utdanning som tre- og møbelingeniør, begynte han høsten 1981 ved Ekornes der han de første månedene jobbet på snekkeriet. Han ble seinere planleggingssjef for produksjon av Stressless.

Samtale 26.5.2009.

 

Per Krokå, Sykkylven. Født 1916 i Syvde. Medeier Jarnes & Krokå Møbel- og Trevarefabrikk

1947 til 1989. Samtale 6.9.1989.

 

Wolfgang Krussmann, Tyskland. Salgssjef for Stokke Fabrikker i Tyskland i en årrekke. Samtale ved Lars Olausen, Ålesund i april 2003.

 

Petter Kursetgjerde, Sykkylven. Født i Sykkylven 1913. Møbelarbeider og fagforeningspioner i Sykkylven. Også medlem i landsstyret i Norsk Treindustriarbeiderforbund i 1950-åra. Intervju ved Bjørg Holsvik 18.11.1993.

 

Lars Kvalstein, Ålesund. Født 1936 i Ålesund. Møbelfabrikant ved Myrens Lenestolfabrikk i Ålesund. Intervju 18.3.1997.

 

Magnar Kvalsvik, Ålesund. Tidligere disp. ved Blindheim Møbelfabrikk. Kort notat etter samtale 19.8.2003. (Ikke digitalt)

 

Paul Kvenset, Sykkylven. Kvenset fødd på Eidsøra 21.7.1923. Produksjonsmedarbeider ved Ekornes fra 1947. Samtale mars 2008.

 

Kristian Kviserud, Trøgstad. Født 1918 i Eidsberg. Medeier Brødrene Kviserud. Intervju 30.10.1995.

 

Ola Kvistad, Sykkylven. Født i Ørsta 1932. Møbelarbeider på P.O. Jarnes Møbelfabrikk og Ekornes. Spesielt involvert i husmorskiftet på Ekornes på 70-tallet. Intervju ved Line Iversen 09.05.2007.

 

Jan Lade, Sykkylven. Født i Sykkylven i 1944. Designer. Sjefsdesigner på Ekornes. Intervju i 2009 vedr. jubileumshistorie.

 

Steinar Lamo, Stordal. Ansatt ved Pedro i Stordal. Kort samtale i 2001 om fagforeningsforsøk ved bedriften i 1973.

 

Kristine Landmark, Skodje. Født i 1954. Ansatt i markedsavdelingen ved Stokke fra 1989. Seinere direktør ved Stokke. Samtale 14.12.2006.

 

Inge Langlo, Stranda. Født 1933 på Stranda. Tilsatt i administrasjonen ved P.I. Langlos Fabrikker 1957 – 1960. Salgssjef samme sted 1960 – 1970. Medeier Møre Lenestolfabrikk/Møremøbler 1970 – 1995 (ca). Direktør Stokke Gruppen. Styreformann Møbelprodusentenes Landsforening1978-1979. Styreleder Norsk Møbelfaglig Senter 1995 - 1997. Intervju 13.9.1995. Også intervju 6.5.1997 om Johan Riise.

 

Kolbein Langlo, Stranda. Finansdirektør Langlo AS. Intervju 4.5.2006.

 

Per Ragnvald Langlo, Ørsta. Medeier Møre Lenestolfabrikk. Medlem i styret i URMI. Intervju 22.11.1996.

 

Svein og Signy Langlo, Stranda. Svein er født 1926 og Signy er født 1924, begge på Stranda. Arbeidsleder og kontormedarbeider Stranda Lenestolfabrikk. Intervju 8.1.1996.

 

Rolf A. Larsen, Oslo. Født i Oslo 1922. Død 2000. Forbundsstyremedlem NTAF 1950 – 1990. Intervju 24.2.2000.

 

Marie Lereng, Dokka. Født i Nord Torpa 1918. Arbeider Sivesind, Gjøvik ca 1970 – 1980. Intervju 25.6.2002.

 

Leidulf Liaskar, Sykkylven. Fødd 1924 i Volda. Dreiv trevarefabrikk i Velledalen noen år, fra 1944. Samtale 9.5.1990

 

Haakon Lie, Oslo. Født i Oslo i 1905. Partisekretær i Arbeiderpartiet fra 1945 til 1969. Intervju 25.2.2000.

 

John Lied, Stranda. Født i Stranda i 1916. Dreiv egen møbelfabrikk, Sverre Møbler, i mange år. Samtale i 1996.

 

Martinus Lied, Volda. Født i Volda 1918. Arbeider Åslids Møbelfabrikk, Volda. Intervju 6.10.1995.

 

Asbjørn Lien, Oslo. Født på Kongsberg i 1926. Forhandler i NAF fra 1961 til 1992 for ulike handels- og servicefag, blant annet for møbelindustrien. Intervju 23.8.2001.

 

Ola Lillebøe, Volda. Født i Volda i 1922. Arbeider og arbeidsformann Åslids Møbelfabrikk. Tidsstudiemann. Intervju 19.6.1996.

 

Lidvard Lillebøe, Sykkylven. Født 1947 i Sykkylven. Disponent Nye Hole & Lillebøe fra 1985. Kort samtale 26.6.1990.

 

 

Lillehammer. Utskrift fra industrivandring langs Mesnaelva 23.4.2003. Vandreleder Inge Bergh, Lillehammer.

 

John Lilleng, Mysen. Eier Lilleng Møbelfabrikk. Intervju 24.4.1996.

 

Marit Lilleås, Stordal. Lilleås er født i Stordal i 1958. Samtale 3.3. 2005 om Pedro hvor hun arbeidet i flere år.

 

Steinar Loe, Åndalsnes. Ansatt ved Stokke fra 1976. Seinere sjef ved madrassavdelingen, Westnofa/Wonderland, på Åndalsnes. Samtale 31.1.2003.

 

Geir Løseth, Sykkylven. Født i Sykkylven i 1968. Geir begynte som økonomisjef ved holdingselskapet Stokke Industri på Moa 1.5.1996. Samtale 27.6.2007.

 

Egil Maalø, Oslo. Ansatt ved Asbjørnsen & Lade/SAPDesign siden 1979. Samtale 4.2.2004.

 

Håkon Mardal, Stordal. Født på Sømna i 1931. Arbeider på Hove            Møbler, Stordal. Intervju 2002.

 

Toralf Martinsen, Mysen. Født på Mysen i 1923. Eget møbelverksted på Mysen. Intervju 20.9.1996.

 

Preben Mehren, Oslo. Eier Sandella i Sykkylven. Kort samtale 7.8.2001.

 

Kåre Melseth, Sykkylven. Drev bl.a. et lite møbelverksted sammen med faren etter krigen. Kort telefonsamtale 27.8.1999.

 

Palma Melseth, Sykkylven. Født 1921 i Sykkylven. Gift med møbelprodusent Leif Melseth. Kort samtale 13.7.1990.

 

Gunnhild Ekornes Mertens, London. Født i Sykkylven 1944, datter av Martin Ekornes. Samtale 26.9.2008.

 

Eldbjørg Mesloe, Oppdal. Født på Oppdal. Tillitsvalgt og arbeider ved Stompa Møbler, Oppdal. Forbundsstyremedlem NTAF 1999 – 2005. Intervju 15.6.2001.

 

Anthonette Michaelsen, Gjøvik. Født 1956 i Gjøvik. Tidligere arbeider og kontormedarbeider Sivesind, Gjøvik. Intervju 25.6.2002.

 

Alf Midtbust, Oslo. Født 1919 i Stordal. Forretningsfører og direktør Møbelprodusentenes Landsforening 1948 – 1979. Intervju 2.11.1995, 12.12. 1996, 17.4.1997.

 

Torgeir Mjør Grimsrud, Oslo. Født 1945 i Oslo. Styreleder HÅG ASA. Styreleder Norsk Designråd. Intervju 5.11.1996.

 

Hilmar Moe, Ørsta. Født i Ørsta 8.9.1916. Arbeider på Ørsta Bruk. Intervju 8.11.1996.

 

Janne Svendsen Moe, Oslo. Født 1967 i Stavanger. Markedsarbeider HÅG, markedssjef HOV + DOKKA AS fra 1997. Intervju 21.7.1997.

 

Olav L. Myklebust, Ørsta. Født 1924 i Follestaddalen, Ørsta. Ansatt Mikkelhaug og Myklebust Snikkarverkstad/ L. Myklebust Snikkarverkstad 1938 – 1965. Produktutvikler Møre Lenestolfabrikk/Møremøbler 1965 – 1990. Intervju 5.10.1995.

 

Mysen. Utskrift av møbelhistorisk vandring i Mysen 16.6.2001. (Ikke digitalt)

 

Peder Myrstad, Sykkylven. Tidl. bedriftsrådgiver. Intervju 17.4.2002. (Ikke digitalt)

 

Møllergata. Utskrift av møbelhistorisk vandring i Møllergata, Oslo 6.9.2004.

 

Bjarne Mårstøl, Ørsta. Født i Ørsta i 1909. Medeier Vest-Norske Møbelfabrikk, Sykkylven og Ørsta. Intervju 18.6.1996.

 

Gustav Nebdal, Sandnes. Født i Sandnes 1939. Arbeider Aase Dreieri. Intervju 23.4.1999.

 

Håkon og Jakob Netland, Flekkefjord. Arbeidere ved Axelsens tønnefabrikk. Del av samtale 9.11.1999.

 

Eli Mette Nielsen, Kongsvinger. Kort samtale om kurvfletterfaget de siste år, 6.6.2006.

 

Sigurd Norheim, Øystese. Født 1926 i Øystese. Medeier/eier møbelverksted, Øystese. Intervju 5.2.1996.

 

Alfred Nøss, Os. Født 1914 i Os. Arbeider og styreformann Gustav Bahus Eftf. Styremedlem Os Treindustriarbeiderforening. Styremedlem Norsk Treindustriarbeiderforbund. Intervju 8.2.1996.

 

Georg Nøttveit, Øystese. Født 1914 på Osterøya. Arbeider Kleppe Møbelfabrikk 1933 – 1981. Arbeider Jakobsens Møbelfabrikk fire år, arbeider Torpe Møbelfabrikk i fire år. Intervju 2.2.1996.

 

Johannes Ollendorff, Oslo. Sønn til eier av Brødrene Ollendorff, Alfred Ollendorff. Drev selv stoffagentur og klesforretninger. Intervju 22.04.1996.

 

Asle Olsen, Stordal (p.t). Fabrikksjef Hove Møbler i 2002. Kort samtale om bedriftshelsetjenesten i Stordal, 4.2.2002.

 

Ivar Olsen, Mysen. Født 1926 i Eidsberg. Arbeider, arbeidsformann Mysen Møbelindustri. Intervju 30.10.1995.

 

Oslo, møbelvandring. Se Møllergata.

 

Kåre Overå, Sykkylven. Født 1926 i Sykkylven. Arbeider ved Hjellegjerdes Lenestolfabrikk 1941 – 1946. Intervju ved Ole B. Hjellegjerde 19.7.1999. (Ikke digitalt)

 

Ole-Kristian Paulsen, Jevnaker. Født i Jevnaker 1960. Arbeider og tillitsvalgt Norema 1977 – 1999. Nestleder NTAF 1999-2005. Leder fra 2005. Intervju 25.2.2000.

 

Per Pehrson, Hov. Født 1936 i Oslo. Teknisk assistent Dokka Møbler 1964 – 1967. Produksjonssjef Hov Møbelindustri 1967 – 1973. Daglig leder Dokka Møbler 1973 – 1994. Konstruktør Hov Møbelindustri 1994 - . Intervju 13.6.1997.

 

Torstein Raknes, Bergen. Født 1947 på Osterøy. Medeier Einar Raknes & Sønner Møbelfabrikk. Tidligere leder Opplæringskontoret for møbelindustrien i Hordaland. Intervju 8.2.1996.

 

Per Harald Ramsrud, Biri. Født på Biri. Arbeider Gjøvik Skofabrikk, arbeider Madshus Skifabrikk. Forbundsstyremedlem NTAF siden 1995. Intervju 17.9.1999. 

 

Norvald Ramstad, Sykkylven. Født 1922 i Ramstaddalen. Bror til møbelprodusent Konrad Ramstad. Samtale 13.7.1990.

 

Ola Arne Ramstad, Sykkylven. Født i Sykkylven 1962. Ansatt ved Ekornes fra 1984. Produksjonssjef fra 1993. Fabrikkdirektør seinere. Samtale 14.8.2009.

 

Ragnvald Ramstad, Sykkylven. Født 1911 i Sykkylven. Eier R. Ramstad Lenestolfabrikk.

Samtale 18.10.1989.

 

Trygve Rasmussen, Stavanger. Født i Stavanger 1910. Arbeider Sven Andersen fra 1936. Aktiv i fagforeningsarbeid. Intervju 14.4.1999. (Ikke digitalt)

 

Adolf Relling, Oslo. Født 1913 i Sykkylven. Medeier Rastad & Relling Tegnekontor/Arkitektkontor. Intervju 3.11.1995. Også intervju ved Ole. B. Hjellegjerde 19.7.1999.

 

Harald Relling, Sula. Født 6. september 1927 i Norddalsbygda. Designer ved P.I.Langlo fram til 1979, deretter på Ekornes ASA. Samtale 14.06.1999.

 

Ingmar Relling (og Knut Relling), Sykkylven. I. Relling f. 1920 i Sykkylven. Knut f. 1950 i Sykkylven. Designere i Sykkylven. Intervju 3.1.1996. Også intervju med I. Relling fra 1989. (Ikke digitalt)

 

Arne Remlov, Oslo. Født i Oslo. Redaktør i Bonytt fra starten 1941. Designer, æresmedlem i NIL. Intervju 4.11.1996.

 

Johan Riise, Oslo. Født i Gjerdsvika på Sunnmøre 1909. Eier Johan Riise Agenturforretning. Eier Hov & Dokka Møbler AS. Intervju 19.9.1996, 12.12. 1996

 

Lars Petter Riksheim, Sykkylven. Født 1919 i Sykkylven. Eier L.P. Riksheim Treindustri.

Samtale 4.9.1989.

 

Ludvig Riksheim, Sykkylven. Født 1923 i Sykkylven. Sønn av Laura Grebstad Kleiven som

var gift med Leif Kleiven. Dreiv egen møbelfabrikk på Grebstad frå 1951. Kort samtale 27.6.1990.

 

Svein Riksheim, Sykkylven. Født 1936 i Sykkylven. Eier Riksheim Trevarefabrikk. Samtale 8.9.1989.

 

Atle Ringseth, Stranda. Født 1925 i Liabygda, Stranda. Kontorsjef Liabygda Trevarefabrikk. Medeier AS Genial, Stranda. Intervju 17.10.1995.

 

Reidar Ringstad, Gjøvik. Født 1916 i Horten. Snekkerlærling i Oslo 1935 – 1939. Eget snekkerverksted på Gjøvik fra 1944. Intervju 26.6.2002.

 

Magnar Rustestuen, Gjøvik. Født i Vest-Torpa 1917. Arbeider Engelien skifabrikk 1939 – 1941, Solid Møbelfabrikk 1941 – 1968, AS Møbelindustri 1971 – 1984. Tillitsvalgt. Intervju 17.10.2001.

 

Per Egil Rygh, Oslo. Født 1945 på Gjøvik. Sønn av bransjetillitsmann Åge Rygh. Innehaver og daglig leder av Woodpartner. Samtale 6.11.96.

 

Olav og Steinar Rykken, Øystese. Olav f. 1913, Steinar født 1947, begge i Øystese. Medeiere O.P. Rykken, Tykken & Co og Rybo Nor. Intervju 7.2.1996.

 

Nicolai Ryste, Stranda. Samtale om etableringen av Sunnmørssenteret ved Oslo tidlig i 1960-åra. Samtale 29.11.2006.

 

Paul Gerh. Røsvik, Ålesund. Røsvik født på Vigra 11.5.1933. Tidligere kontorsjef på Stokke Fabrikker. Samtale 22.9.2006.

 

Kristian Røvreit, Haram. Født i Haram i 1935. Begynte på Stokke Fabrikker i 1962. Hovedtillitsvalgt ved bedriften i mange år. Telefonsamtale 10.4.2007.

 

Sigbjørn Sandbakken, Gjøvik. Født i Gjøvik. Arbeider Sivesind, Gjøvik. Medlem i Gjøvik Snekkerforening. Intervju 27.10.2001.

 

Asbjørn Vik og Dagny Sandven, Øystese. Vik f. i Øystese, lokalhistoriker. Sandven, f. i Øystese, tidligere disponent og styreleder Kleppe Møbelfabrikk. Intervju 5.2.1996.

 

Pål Sandvik, Ørsta. Født i Ørsta ca 1910. Grunnlegger/tidligere eier Sandvik & Co, Håvoll, Ørsta fra 1942. Intervju 5.10.1995. (Ikke digitalt)

 

Svein Silseth, Ørsta. Født i Molde 1947. Eiendomssjef i Ørsta kommune. Samtale om kommunalt engasjement i næringsbygg på Mosflata i Ørsta. (Fora Form) Samtale 13.3.2007.

 

Asbjørn Sjåstad, Sykkylven. Født i Sykkylven 1963. Begynte ved J.E. Ekornes i 1984. Seinere hovedtillitsvalgt ved bedriften. Samtale 6.7.2009.

 

Lars Skeie, Norheimsund. Født 1935 i Norheimsund. Tidligere medeier Skeie Møbler & Co. Medeier Hardanger Møbelindustri. Eier møbelforretning. Nå tilsatt ved Fjellstrand Bruk. Intervju 7.2.1996.

 

Karen Skjeveland, Ganddal. Født på Nærbø i 1905. Gift med Rasmus Skjeveland, verksmester på Sola Møbelfabrikk, Ganddal. Intervju 20.4.1999. (Ikke digitalt)

 

Øyvind Skoglund, Gjøvik. Født i Gjøvik. Arbeider Sivesind fra 1972. Ansatterepr. i styret for Sivesind. Styremedlem Gjøvik Snekkeforening. Intervju 26.6.2002.

 

Magnus Skrede, Sykkylven. Født i Eid kommune 1933. Arbeidet som møbeltapetserer ved Jarnes & Krokå 1955-60, Emco 1960-72, Velledalen Fabrikker 1979- 86. Seinere ved Hole & Lillebøe, Ekornes Fabrikker og Nye Hole og Lillebøe. Intervju 16.11.1993 ved Bjørg Holsvik.

 

Guttorm Skårland, Ganddal. Født i Ganddalen 1916. Eget byggvarefirma i Sandnes. Intervju 20.4.1999.

 

Odd Slettaøyen, Åndalsnes. Født i 1948. Ansatt ved Westnofa fra 1969. Sentral i markeds- og produktutviklingsarbeidet ved bedriften. Samtale 21.2.2007.

 

Hans Slettvoll, Stranda. Født 19191 på Stranda. Medeier av Storstein & Slettvoll 1949 – 1951. Eier av Slettvoll Manilla 1951 - . Intervju 13.9.1995.

 

Hallvard Slåke, Hjelmeland. Født i Haugesund 1910. Jærstolprodusent. Egen fabrikk. Intervju 22.4.1999.

 

Bjørn Solberg, Arna. Født 1930 på Osterøya. Medeier Arna Bruk og Arna Nordås. Intervju 2.7.1996.

 

Anton Solheim, Oslo. Født i Breim 1936. Arbeider P.I. Langlo 1951- 1973. Leder NTAF 1983 – 1999. Intervju 9.11. 1999.

 

Sjur Solheim, Øystese. Født 1940 i Kvam. Eier eget møbelverksted. Intervju 6.2.1996.

 

Sigurd Sollesnes, Jondal. Født 1928 i Jondal. Eier Fredhaug Møbelfabrikk, Jondal. Intervjuet 6.2.1996.

 

Asbjørn Soltvedt, Askøy. Født 1938 i Askøy. Medeier Pega Møbler AS. Intervju 4.7.1996.

 

Kenneth Sperre, Ålesund. Kort samtale om Sperre Stilmøbler i Ålesund, etablert i 1963. Telefonsamtale 26.2.2001.

 

Gunnar Stavseng, Stordal. Født 1944 i Stordal. Eier Stordal Møbler AS. Intervju 6.6.1996.

 

Oddvar Stenseth, Hov. Født på Jaren. Tidligere montør Hov Møbelindustri. Intervju 14.6.1997.

 

Georg Stokke, Ålesund. Født i Stordal. Grunnlegger av Stokke AS. Intervju 21.3.1997.

 

Kåre Stokke, Ålesund. Født 1937 i Ålesund. Eier av Stokke Fabrikker/ Stokke AS fra 1964 – 1997. Samtaler i 2006/07.

 

Rune Stokke, Oslo. Født i Ålesund i 1961. Eier av Stokke. Intervju i 2006.

 

Turid Stokke, Ålesund. Født i Oslo i 1941. Gift med Kåre Stokke i 1959. Samtale 25.10.2006.

 

Stordal, Sunnmøre. Utskrift av samtale med møbel- og fagforeningsveteraner fra Stordal 23.9.2001. Research til historiebok om Stordal Møbelarbeiderforening.

 

Kjell Storeide, Oslo. Født 1953 på Stranda. Adm. direktør ved Stokke Fabrikker i to perioder. Adm. direktør ved Sunnmørsbanken til 1989. Samtaler i 2006.

 

Martin og Beate Storheim, Stordal. Han arbeidet hos Peder Korsedal fra 1941, siden ved Stordal Møbler. Hun arbeidet i sysalen ved Hove Møbler fra 1973. Intervju 23.9.2001.

 

Gunvor Strømme, Sykkylven. Gift med Inge Strømme. Gunvor Strømme forteller med egne ord om mannens møbelverksted. Fra 20.3. 2009.

 

Inge Strømme, Sykkylven. Født i Sykkylven i 1922. Drev en tid møbelverkstedet Tandstad & Strømme. Seinere drev han landhandel i Straumgjerde i mange år. Kort samtale 29.5.2001.

 

Edvin Strømsjordet, Dokka. Født på Nord-Torpa. Arbeidsformann Dokka Møbler. Ved bedriften siden 1952. Intervju 12.6.1997.

 

Aage Strømsjordet, Dokka. Født 1938 på Nord-Torpa. Arbeider Dokka Møbler. Formann Dokka Treindustriarbeiderforening. Intervju 12.6.1997.

 

Alf Sture, Oslo. Født 1915 i Sarpsborg. Designer. Æresmedlem NIL. Intervju 19.9.1997.

 

Arne Støylen, Sykkylven. Født på Hakallestranda i 1925. Begynte på J.E. Ekornes i 1953. Samtale 15.2.2008.

 

Sigfred Støylen, Sykkylven. Født på Hakallestranda i 1917, bror til Arne. Ansatt på Ekornes fra 1950. I flere år leder ved mekanisk avdeling. Samtale 29.5.2008.

 

Martinus Sundal og Einar Slåttelid, Volda. Sundal f. 1905 i Austefjord. Slåttelid f. 1918 i Austefjord. Intervjuet vedk. Volda Lenestolfabrikk, Høydal Møbelfabrikk og Sundal & Halkjelsvik, Volda. Intervju 7.10.1995.

 

Egil Sundet, Oslo. Født i Oslo i 1967. Bransjesjef i Norsk Industri – Møbelindustrien, siden 2001. Samtale 24.6.2009.

 

Hans Sundt Monrad, Bærum. Født i Aker. Egen tapetsererbedrift. Intervju 25.4.1996.

 

Wenche Sveum, Dokka. Født 1946 på Dokka. Administrasjonssekretær Dokka Møbler 1963 – d.d.

 

Johan Svindseth, Sykkylven. Født i Sykkylven 1934. Arbeider ved Velledalen Fabrikker, Emco og Sandella. Med da Ekstrem-stolen ble utviklet rundt 1970. Intervju 14.2.2000.

 

Martin Sæter, Stordal. Født i Stordal. Arbeider hos Arne Aarflot fra 1944. Intervju 2.12.2002. (Ikke digitalt)

 

Idar Sætre, Sykkylven. Sætre er f. 1958 i Sykkylven. Arbeidet med dataprogrammering fra midten av 1980-åra. Ansatt ved Ekornes, skumplast/limavdelinga fra 1992. Notat etter samtale 19.9.2006.

 

Gunnar Sørlie, Sarpsborg. Født 1920 i Sarpsborg. Medeier og disponent K. Sørlie & Sønner og Sørliemøbler AS 1943 – 1990.

 

Bjørn Tandesæther, Gjøvik. Arbeider ved Sivesind fra 1972. De siste åra arbeidet som selger. Tidl. fagforeningsmedlem. Intervju 26.6.2002.

 

Astrid Tandstad, Sykkylven. Født i 1944. Kom til Sykkylven i 1947. Begynte på Ekornes i 1976. Samtale 2.3. 2009.

 

Bergljot Tandstad, Sykkylven. Født i Sykkylven i 1925. Giftet seg med Jens Tandstad i 1947. Begynte på Ekornes som kontormedarbeider i 1944. Samtale 9.5.2008.

 

Ola E.Tandstad, Sykkylven. Født 1919 i Sykkylven. Eget poleringsverksted. Arbeider Hj. Brunstad Fabrikker. Intervju 28.9.1995.

 

Pål Tandstad, Sykkylven. Født i Sykkylven i 1923. Begynte på Ekornes i 1938. Seinere lærer og rektor. Samtale i 2008.

 

Eivind Tangen, Tyristrand. Født 1940 i Oslo. Arbeider Norsk Intarsia. Medeier Ringerike Møbel & Trevare. Tidligere nestleder i styret i MIL og leder i URMI. Intervju 26.4.1996.

 

Per Arild Tannum, Oslo. Født 1943 i Oslo. Innehaver av designfirmaet Bruksbo i Oslo. Leder i Møbelagentenes Landsforening. Intervju 16.9.1996.

 

Helge Taraldsen, Ålesund. I designerfelleskap med Arild Alnes fra 1982. Samtale i 2005.

 

Bjørn Toft, Stordal (p.t.). Notat etter samtale med Toft i 2005. Han var da leder ved Helland Møbler i Stordal.

 

Gabriel Torland, Ganddal. Født i Stavanger 1921. Arbeider Handelands Møbelfabrikk, Jærens Møbelfabrikk og Aase Dreieri. Intervju 23.4.1999.

 

Hans O. Torpe, Øystese. Født 1911 i Øystese. Medeier, medarbeider Torpe Møbelfabrikk. Intervju 6.2.1996.

 

Olav Torpe, Øystese. Født 1944 i Øystese. Tidligere disp., senere produksjonssjef Torpe Møbelfabrikk. Intervju 6.2.1996.

 

Jarle Tusvik, Sykkylven. Født i Sykkylven 1944. Informasjonsmedarbeider Ekornes ASA. Samtale i forb. med at Jens Petter Ekornes ble 60 år. Intervju den 2.1.2002. (Ikke digitalt)

 

Målfrid Tysse, Famestad. Født 1934 Eikangervåg. Kontortilsatt Viken Møbelfabrikk 1952 – 1979. Intervju 5.7.1996.

 

Kirsten Gaasand Tøsdal og Lars Røykenes, Søfteland. Gaasand Tøsdal født i Søfteland. Lars Røykenes født 1917 i Søfteland. Eier og kontorsjef Karl Gaasand Møbelfabrikk. Intervju 7.2.1996.

 

Herleif Ulstein, Skodje. Født i 1951. Juridisk rådgiver for Stokke fra 1990. Samtale i 2007.

 

Berit Unhjem, Sykkylven. Født i Sykkylven i 1948. Datter til Martin Ekornes. Samtale 15.5.2009. (Også med på samtalen Gunnhild Mertens).

 

Rikard og Solbjørg Urkedal, Stranda. Rikard født 1921 på Stranda. (Død 1997) Solbjørg født 1924. Intervju 10.1.1996.

 

Harald Utgård, Sykkylven. Født 1945 i Sykkylven. Begynte på Ekornes i 1965. Arbeidet på vedlikeholdsavdelingen. Samtale i 2009.

 

Olav Utgård, Sykkylven. Kort samtale om turbulensen rundt utmeldinger fra NHO ca 1990. Telefonsamtale 4.5.2009.

 

Toralf Utgård, Hareid. Født 1912 i Sykkylven. Arbeider Vestlandske 1932-35. Arbeider C.A. Lie, Trondheim. Arbeider Hareid Bruk 1942 – 1952. Medeier Utgård Møbelfabrikk, Hareid 1947 – 1990 ca. Intervju 24.10.1995.

 

Per Anker Vad, Stordal. Født i Stordal i 1944. Ansatt ved Pedro Møbler som en av de første, i 1969. Samtale i 2005.

 

Jan Erik Vahlne, Sverige. Styremedlem og rådgiver for Stokke i 1980-åra. Intervjuet av Lars Olausen i 2004.

 

Malvin Vegsund, Ålesund. Født i Borgund i 1933. Agent for Stokke fra 1968. Samtale 22.9.2006.

 

Odd Veierød, Brandbu. Født i Brandbu i 1939. Møbelsnekker og møbelhandler. Intervju 2002.

 

Håkon Vignes, Ganddal. Født i 1931 i Finnøy. Arbeider Aase Dreieri. Intervju 23.4.1999.

 

Magnar Vigstad, Sykkylven. Magnar er født i Sykkylven i 1951. Produksjonsleder ved søm/stopping på Ekornes, Ikornnes. Samtale 26.5.09.

 

Osvald Vigstad, Sykkylven. Produksjonssjef ved J.E. Ekornes. Far til Magnar V. Intervjuet av datteren, Astrid, i 2000.

 

Haldor Vik, Sykkylven. Født 1918 i Sykkylven. Arbeider Tynes Møbelfabrikk 1935 – 1942. Medeier INO Armaturer 1942 – 1944. Arbeider J. Måseide Møbelfabrikk 1945 – 1948. Arbeider J.E. Ekornes Møbelfabrikk 1949 – 1989. Intervju 1996.

 

Gunnar Vikane, Øystese. Født 1922 i Kinsarvik. Styremedlem Øystese Snikkarlag 1952 – 1980 ca. Arbeider Rykken & Co/Rybo Nor 195 – 1987. Intervju 7.2.1996.

 

Dave Vikøren, Bergen. Født i USA i 1955. Designer. Partner med Steinar Hindenes i Circus Design. Professor ved Kunsthøyskolen i Bergen. Telefonintervju 26.2.2004.

 

Knut Voldsund, Ålesund. Født i Ålesund i 1918. Agent for Ekornes fra 1950-åra. Intervju i 2008.

 

Karstein Våtmyr, Sykkylven. Født i Sykkylven i 1934. Begynte på Ekornes i 1954, arbeidet i PU-avdelingen fra 1960-åra. Sentral ved utviklingen av Stressless-stolen. Samtaler i 2009.

 

Torbjørn Wackek og Ole Jørgen Magnussen, Hov i Land. Wackek var vaktmester ved Hov Møbelindustri, ansatt i 1963. Magnussen arbeidsleder. Ansatt i 1973. Intervju 13.6.1997.

 

Wahr-Hansen, Even, Oslo. Rådgiver og styremedlem i Stokke frå 1980-åra. Intervju 19.6. 2007.

 

Lewis Welle, Sykkylven. Født i Sykkylven i 1928. Begynte ved Ekornes i 1944. Seinere egen transportbedrift. Samtale i 2008.

 

Lars Østlyngen, Oslo. Født i Oslo 1940. Sønn av Leif Østlyngen i Hiorth & Østlyngen. Tidl. eier og driver av møbelbutikken Østlyngen Møbler i Oslo. Intervju 16.9.1996.

 

Johannes Østvold, Sandnes. Medeier møbelforretningen Ernst Østvold, Sandnes. Intervju 20.7.2002.

 

Olai Øyehaug, Ørsta. Født 1913 i Ørsta. Tidligere medeier Brødrene Øyehaug AS, Ørsta. Intervju 1996.

 

Ole Øyehol, Hareid. Født 1914 i Hjørundfjord. Eier Ole Øyehols Møbelfabrikk, Hareid. Også med i samtalen fru Kirsten, f. 1918 og sønnen Kristian f. 1952.

 

Jakob Åm, Bergen. Født 1914 i Stavanger. Eier Eidsfjord Møbelfabrikk. Møbelhandler med egen forretning senere. Intervju 2.7.1996.

 

Jahn Erik Aamodt, Sykkylven. Født i Oslo. Designer. Intervju 15.2.2000. (Ikke digitalt)

 

Norvald Aamås, Ørsta. Født 1914 i Ørsta. (Død i 1997) Arbeider Ørsta Bruk. Intervju 1996.

 

Jon Årdal, Sykkylven. Drev egen bedrift, Årdal Møbler, fram til 1983. Kort samtale i 2000.

 

Arne Aarflot, Stordal. Født i Stordal 1924. Eier Aarflot Småindustri og Aarflot Møbler fram til 1977. Intervju 1.12.1997.

 

Sigbjørn Aarsland, Vigrestad. Født 1925 på Vigrestad. Tidl. eier og grunnlegger av Aarsland Møbelfabrikk. Intervju 21.4.1999.

 

Anne Lise Aas, Oslo. Født 1925 i Oslo. Interiørarkitekt. Skribent. Intervju 17.6.1996.

 

Ragnar Aase, Ganddal. Født i Ganddalen 1918. Arbeider Sola Møbelfabrikk, Ganddal 1936 – 1983. Intervju 20.4.1999.

 

Jon Aasen, Sykkylven. Aasen er født på Ikornnes i 1923. Arbeider J.E.Ekornes Fabrikker. Samtale i 2008.

 

Jon Åsen, Stordal. Født på Hellesylt i 1934. Arbeidet i møbelindustrien i Stordal fra 1956. Samtale i 2002, mest om fagforeningsarbeid.

 

Ole Aasen, Stordal. Aasen er født 1.9.1934. Kort samtale om fagforeningsaktivitet i Stordal 28.1.2002.

 

Wenche Gausnes Aasen, Stordal. Født i Ørskog i 1967. Begynte på Pedro i 1984 og var der til 1995. Samtale i 2005.

 

Olav Aasgard, Lindås. Født på Åsgård. Medeier Aasgard Møbelfabrikk 1930 til 1984. Intervju 2.7.1996.

  

 

 

Også flere intervju med møbelarbeidere, møbelledere og lignende fra Sykkylven kommune. Foretatt i 1989/1990. I utskrift ved NMFS.