MØBELMUSEET, SYKKYLVEN

Lyshol-arkivet

Ved hjelp av Veneforeininga i Sykkylven lukkast det Møbelmuseet å sikre seg det rikhaldige arkivet etter  fotograf P.P. Lyshol i Sykkylven. P.P.Lyshol var fotograf i Sykkylven. Ein viktig del av jobben var å ta reklamefoto for den lokale industrien.

P.P.Lyshol vart brukt av stort sett alle fabrikkane i Sykkylven og i ein del nabokommunar. Arkivet inneheld 5000 foto. Desse er no digitaliserte og vil bli lagt ut på Digitalt museum (digitaltmuseum.no).