Sunnmøre Museum, Ålesund

På Sunnmøre Museum får du innblikk i sunnmøringane sitt liv og arbeid frå steinalder og fram mot nyare tid. I friluftsmuseet, som ligg i vakre Borgundgavlen, er det reist 55 hus frå kyst – og bondesamfunnet før industrialiseringa. Utstillingane i hovudbygninga og båthallen fortel om sunnmøringen sitt liv gjennom tusenåra. Museet har god plass for leik og undring, for store og små.

 

Musea på Sunnmøre sett inn ekstraordinære tiltak på dei ulike arenaane for å bidra til å redusere risikoen for spreiing av koronaviruset. Vi legg vekt på å følgje dei til ei kvar tid gjeldande råda frå Folkehelseinstituttet (FHI).