Sunnmøre museum, Ålesund

 

Velkomen til gjenopning av museet i oktober 2021! 

Frå og med januar og fram til oktober byggjer vi om publikumstilkomsten til museet, både utom- og innomhus. I tillegg vert kaibygget omgjort til felles kontorareal for dei tilsette. Hovudbygninga er difor stengd frå 1. januar, og delar av uteområdet frå 1. mars. Museet vert gjenopna 7. oktober 2021. 

Parallelt med ombygginga startar også arbeidet med den nye Sunnmørsutstillinga, som skal erstatte dei eldre utstillingane. Utstillinga ferdigstillast i 2022.

Vi beklagar dei ulempene dette fører med seg i perioden, og gler oss til å ønskje  dykk alle velkomen i oktober!

 

Middelaldermuseet  er ope! 

Viti sett inn ekstraordinære tiltak på dei ulike arenaane for å bidra til å redusere risikoen for spreiing av koronaviruset. Vi legg vekt på å følgje dei til ei kvar tid gjeldande råda frå Folkehelseinstituttet (FHI).