SUNNMØRE MUSEUM, ÅLESUND

Spor

Dette er utstillinga som tek oss heilt tilbake til steinalderen, tida då menneska hovudsakleg nytta reiskap av stein, tre og bein.

 

Dette er utstillinga som tek oss heilt tilbake til steinalderen, tida då menneska hovudsakleg nytta reiskap av stein, tre og bein. Utstillinga fortel om sunnmøringen sitt arbeid med å skaffe seg mat, klede og ly for vêret, frå steinalderen og fram til vikingtid. Du kan også sjå dei rike gravfunna frå denne tida - funn frå ulike stader på Sunnmøre.