SYKKYLVEN NATURMUSEUM

Kurs og foredrag

Kvart år arrangerer vi handverkskurs der vi nyttar naturmateriale.

 

Eksempel: dørmatte-kurs og sopling-kurs (sopelime). Kurs blir annonsert på heimsida, så følg med.