YTSTE SKOTET, FJORD

Grupper

Om det er ønskeleg å delta på praktiske oppgåver kan vi legge til rette for aktivitetar knytt til den tradisjonelle gardsdrifta. Oppgåvene vil følgje drifta av garden, og vil derfor variere i løpet av sesongen.

 

Spørsmål og påmelding sendes til postys@sunnmore.museum.no