YTSTE SKOTET, FJORD

Undervisning

Klassetur til Skotet passar best for 6.-8.klassetrinn og opp til 28 elever i gangen. Vi anbefala eit tredagars opplegg, men ein kan bestille for to dagar (ei overnatting) også. Sesongen 2020 kan vi ta imot skuleklasser frå mai til oktober. Uke 21 – 26 og uke 33 – 39.

 

Prisar:

To dagar (ein natt) 1000,- per elev

Tre dagar (to netter) 1500,- per elev

Prisane inkluderer skyss med båt til og frå Skotet