Ålesund, byen som brann

Byen vår har ikkje alltid sett ut slik den gjer i dag, kva var det som gjorde at ein by vaks fram akkurat her? Kva hende når fleire og fleire ville busette seg her langs kysten, og ikkje minst kva skjedde under brannen i 1904 som dannar grunnlaget for den byen vi ser i dag?

 

 

Saman med barna beveger vi oss rundt i museets utstilling og prøver å finne svar på desse spørsmåla. Barna får undre seg over det dei møter,gjennom å høyre, sjå, kjenne og lukte.

Vi avslutter med ei formingsaktivitet knytt til temaet.

Målgruppe: Barnehage 4 - 5 år.

Pris: 30 kr per barn.

Tid: 1 time (ca)

Matpause/matpakke: Etter avtale er dykk er velkommen til å ete på museet. Her er både tekjøkken og toalett.

Påmelding/kontakt: Ane B. Havnegjerde, ane.havnegjerde@mupsu.no, tlf 99769682


Arena: Fiskerimuseet

PÅMELDING