"Det var ein gong..."

Bli med på spennande eventyrstund i eit av dei gamle husa på museet.

 

Her får barna høyre om korleis det var å leve i ei slik stue for lenge, lenge sidan. Så fortel vi eventyr. Vi formidlar ulike folkeeventyr og fortel utan bok. Ønskjer dykk eit utvida opplegg legg vi tilrette for aktivitetsløype, teiknebord, potetkakebaking.

 

PÅMELDING